2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatında Yapilan Degisiklikler  (01-01-2006)

2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatında Yapilan Degisiklikler


34.A.00.08291

Ankara,31.05.2005


ÖNEMLİ
İVEDİ!
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Bilindiği gibi, 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı 09.02.2005 tarih ve 25722 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 21.04.2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28’nci maddesinin (r) bendi ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10’uncu maddesinde yapılan değişiklikler de dikkate alınarak, uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla Talimatta bazı değişiklikler ve düzenlemeler yapılmış ve 31 Mayıs 2005 tarih 25831 sayılı Resmi Gazete’de Tebliğ olarak yayımlanmıştır.

Bu Talimatın ilaç yazım kurallarına ve eşdeğer ilaç uygulamasına ilişkin düzenlemeleri 15 Haziran 2005 tarihinde, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde (bugün) yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliğ yazımız ekinde iletilmekte, “Ek-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” ise CD olarak odalarımıza gönderilmekte olup, Birliğimiz web sayfasında da yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını önemle rica ederim.


Saygılarımla,Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter


Eki: 1) 8 sayfa
2) CD

BA

[Ek dosya için tıklayınız...]