2005 YILI KAN ÜRÜNLERİ, FAKTÖR REÇETELERİ, ERİTROPOETİN REÇETELERİ VE DİYALİZ SOLÜSYONLARI REÇETELERİNİN EŞİT DAĞILIMI PROTOKOLÜ.  (01-01-2006)

2005 YILINDA EMEKLİ SANDIĞI, BAĞ-KUR, SSKVE DİĞER KURUMLAR İÇİN KAN  ÜRÜNLERİ,  FAKTÖR   REÇETELERİ,  ERİTROPOETİN   REÇETELERİ   VE   DİYALİZ  SOLÜSYONLARI   REÇETELERİNİ KARŞILAMAK İÇİN SIRAYA DAHİL OLMAK İSTEYEN ECZACILARIMIZIN 21/06/2005 SALI GÜNÜNE KADAR DİLEKÇE İLE ODAMIZA BAŞVURMALARI RİCA OLUNUR.

T.E.B. 21. BÖLGE   AYDIN  ECZACI  ODASI   İLE   AYNI  BÖLGEDE  BULUNAN  ECZANELER   ARASINDA   İMZALANAN   KAN  ÜRÜNLERİ,  FAKTÖR   REÇETELERİ,  ERİTROPOETİN   REÇETELERİ   VE   DİYALİZ  SOLÜSYONLARI   REÇETELERİNİN   EŞİT  DAĞILIMI  PROTOKOLÜ.

 

1-     Eczane  ve  Oda  arasında  imzalanan  protokol  şartlarına  uyulması  zorunludur.  Eczaneler  sistemin  işleyişine  engel  olmamak  için  kişisel  çıkarlarından  feragat  etmeyi  kabul  etmiş  sayılırlar.

2-  Bu  uygulamada  tüm  üyelerimiz  bulunduğu  bölge  için  sıralamaya   girebilirler.

3-  Sıralamaya  girebilmek  için  her  eczacı  anlaşmalı  olduğu  bütün  kurumları  yazmak  ve  sırası  geldiğinde  bu  kurumların  reçetelerini  karşılamak  zorundadır.

4-     Sistem  Emekli  Sandığı  ve  Diğer  Kurumlar  olarak  2  koldan  yürütülecektir.

5-     Sisteme  girmek  isteyenler  bir  defaya  mahsus,   büro  masraflarını  karşılamak  üzere  25’er  Milyon  ödeyecektir. Yine  eczaneler  reçete  sırası  geldiğinde  toplam  reçete  tutarının  %1’ini  masrafları  karşılamak  üzere  reçeteler  kaşelenirken  ödeyeceklerdir.

6-     Sıralamada  limit  Emekli  Sandığı  ve  Diğer  kurumlar  için  ayrı  ayrı  6 000 000 000 Tl.dir.

7-     Sıralama  ve  her  bölgede  oluşturulan  komisyon  veya  yetkililer  Web  sayfamızda  yayınlanacak  ve  bu  sıralamaya  her  eczane  riayet  edecektir.

8-     Her  bölge  için   ayrı  ayrı  sıralama  yapılacaktır.

9-     Oluşturulan  komisyonlar  oluşacak  tüm  sorunlarda  karar  vermeye  veya  yönetime  sevketmeye  yetkilidir.

10- Sistemin  çalışma  şekli; Eczaneye  gelen  kan  ürünü,  faktör, eritropoetin  ve  diyaliz  solüsyonu  reçeteleri  bu  eczane  tarafından  odaya , büroya  veya  ilçelerde  bildirilen  yetkililere  telefon  açılarak  sıradaki  eczane  öğrenilip  reçete  sahibi  bu  eczaneye  yönlendirilecek. Sıradaki  bu  eczane  2  saat  içinde  bu  reçeteyi  karşılayıp  hastaya  teslim  edecektir. Hastalar  tarafından  gelen  şikayetler  komisyonda  görüşülecektir.

11- Reçeteyi  karşılayan  eczane  aynı  gün  reçeteyi  odaya  veya  yetkili  temsilciye  kaşeletip  limitine  işletecektir.

12- Bir  reçeteyle  limiti  aşan  eczanenin  fazlası  diğer  sıradaki  limitine  işlenecektir. 

13- İlçelerdeki  temsilciler  karşıladıkları  reçeteleri  odaya  bildirecekler  ve  tüm  sistem  odadaki  bilgisayar  tarafından  takip  edilecektir.

14-  Sıralamaya  giren  tüm  Eczacılar  oda  bilgisayarından  sıralamayı  takip  etmeye  yetkilidir.

15- Diyaliz  solusyonları  veya  Eritropoetin  reçeteleri  beraberinde  başka  ilaçlar  da  varsa  sıradaki  eczane  bunları  da  karşılayacak  ve  bunların  tutarı  da  limitlerine  işlenecektir.

16- Nöbetçi  olmayan  eczaneler  hiçbir  şekilde  bu  tür  reçeteleri  karşılamayacak, nöbetçi  olan  eczaneler  bu  ilaçları  karşılayarak  ertesi  gün  kaşeletip  limitlerine  işleteceklerdir.

17- Komisyon  her  ay  toplanarak  bölgedeki  tüm  depolardan  bu  ilaç  çıkışlarını  ve  hangi  eczaneye  satıldıklarının  raporlarını  alıp  gelen  reçetelerle  kontrol  edeceklerdir.  Ayrıca  sağlık  müdürlüğünden   her  ay  mor  ve  turuncu  reçete  satış  çizelgelerini  alıp  kontrol  edeceklerdir.

18- Oda  kaşesi  olmayan  reçeteler  kurumlar  tarafından  kesinlikle  ödenmeyecektir. Ödenmeyen  reçetelerde  odanın  bir  sorumluluğu  yoktur.

19- Yatan  hasta  reçetelerinde  çıkan  kan  ürünü, faktör  reçetesi, eritropoetin ve  diyaliz  solüsyonları  yatan  hasta  sıralamasına  değil  bu  sıralamaya  dahil  edilecektir.

20- Yeni  açılan  eczaneler  başvurdukları  taktirde  sıralamaya  son sıradaki  eczaneden  sonra  girebilirler.

21- Sıralama  her  yıl  bir  kez  yapılır.  Belirtilen  sürede  müracaat  etmeyen  eczane  bir  sonraki  yıl  yapılacak  sıralamaya  kadar  beklemek  zorundadır.

22- Eczane  sene  ortasında  herhangi  bir  nedenle  sıradan  çıkmak  istiyorsa  bir  dilekçe  ile  komisyona  başvuracaktır. Sıradan  çıkan  bir   eczane aynı  yıl  tekrar  sıralamaya  giremez.  İlçelerdeki  tüm  komisyonlar  merkezdeki  komisyonla  koordineli  bir  şekilde  çalışacaktır.

23- Reçeteyi  karşılayan  eczane  mutlaka  bilgisayara  reçeteyi  girip  olur  aldıktan  sonra  ilaçları  verecektir. Bilgisayara  girilmeden  verilen  reçetelerde  oda  sorumlu  değildir.

24- Hiçbir  sosyal  güvenlik  kurumuna  tabi  olmayan  hastaların  nakit  olarak  aldıkları  kan  ürünü,  faktör, eritropoetin ve  diyaliz  serumları  da  odaya  bildirilecek  ve  sıradaki  eczane  limitine  işlenecektir.  Bu  tür  reçeteleri  sıra