SSK RAPORLARINDA SON DURUM!!!!  (01-01-2006)

SSK SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE YAPILAN GÖRÜŞME NETİCESİNDE;

 Mevcut raporların SSK kriterlerine uymadığını ancak hastaların mağdur edilmemesi için ,eski raporlarda hastalığın açık ve anlaşılır olarak bulunması halinde bir süreliğine daha geçerli olduğu belirtilmiştir.

Bu süre daha sonra SSK tarafından bildirilecektir ve eczacılarımıza web sitemizden duyurulacaktır.

Bu süre içerisinde sadece ‘'R'' kayıtlı ilaçların talimat gereği raporda isimleri ve kullanım şekillerinin yer alması gerekliliğine dikkat çekilmiştir.

-Ayrıca ,Sayın Genel Müdür fatura incelemeleri sonrası oluşacak kesintilerin %7 sinin kurum çalışanlarına ek ödeme olarak verilmesinin doğru bir uygulama olmadığını ,kurum personelini rahatsız ettiğini ve bu uygulamanın sona erdirilmesi için Çalışma Bakanlığı ile görüşerek girişimde bulunacağını da belirtmiştir.