ADÜ FATURALARI HK.  (01-01-2006)
BUNDAN SONRAKİ DÖNEMLERDE ADÜ FATURALARININ KATILIM PAYI LİSTELERİ 4 NÜSHA OLACAKTIR.