GERİ ÇEKME ''Alfasid 375mg tablet''  (01-01-2006)

ALFASİD 375MG TABLET HAKKINDAKİ TEB DEN GELEN GERİ ÇEKME YAZISI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

ÜYELERİMİZE DUYRULUR

34.A.00
Ankara,22.06.2005
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 16.06.2005 tarih 31394 sayılı yazıda Fako İlaçları A.Ş. adına ruhsatlı olan Alfasid 375 mg 10 Tablet adlı preparatın 4104629 ve 4115158 seri numaralılarında “Kırık Tablet” ve “Tabletlerde Kırılma ve Tozlaşma” şikayetleri üzerine ilgili firma tarafından yapılan tetkikler sonucu, ürünün spesifikasyonlarına uymadığı saptandığından 15 Ağustos 1986 tarih, 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 2. sınıf geri çekme işlemine karar verildiği ve bu taleplerinin uygun bulunarak gereğinin yapılmasının ilgili firmadan istendiği bildirilmektedir.

Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, konu hakkında bilgilerinizi ve söz konusu preparata ait stoklarında bulunan 4104629 ve 4115158 seri numaralılarının ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerektiğinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,

Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter