SSK Hastanelerinden Verilmiş Sağlık Kurulu Raporlarının Karşılanması Hakkında  (01-01-2006)

SSK Hastanelerinden Verilmiş Sağlık Kurulu Raporlarının Karşılanması Hakkında


ÖNEMLİ
İVEDİ!

SSK’da hayati öneme sahip olduğu için sağlık kurulu raporu ile verilmesi koşulu ile katkı payından muaf olan ilaçlarda yaşanan sorunlar hakkında Birliğimize çok sayıda başvuruda bulunulması üzerine bugün Kurum yetkilileri görüşme yapılmıştır. Görüşme uyarınca; sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülebilmesi için, SSK Hastanelerinden verilmiş sağlık kurulu raporlarında ilacın adı, dozu, süresi, endikasyonu ve “Katılım Payından Muaftır” ibaresinin olup olmadığına bakılmaksızın, ikinci bir duyuruya kadar, reçeteler karşılanacaktır. Ayrıca, eczacıların karşıladıkları reçetelerdeki mağduriyetleri Kurum tarafından geriye dönük giderilecektir.