İlaç Fiyat Kararnamesi gereği ilaç fiyatlarında indirim yapılması bekleniyor; üyelerimizin ilaç alımlarında ve ilaç stok düzeylerinde dikkatli olması  (01-01-2006)

İlaç Fiyat Kararnamesi gereği ilaç fiyatlarında indirim yapılması bekleniyor; üyelerimizin ilaç alımlarında ve ilaç stok düzeylerinde dikkatli olması
34.A.00.008748
Ankara,24.06.2005ÖNEMLİ
İVEDİ!


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

14 Şubat 2004 tarih 25373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 7’nci maddesinde;

“Ürünlerin fiyatlarını değerlendirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine müsteşarlıkları temsilcilerinin katılımıyla 3 ayda bir toplanarak Sağlık Bakanlığı’na tıbbi ürünlerin fiyatının artırılması, eksiltilmesi veya dondurulması önerisinde bulunmak üzere “Fiyat Değerlendirme Komisyonu” oluşturulur. Döviz kurunda en az 30 gün süreyle % 5'i aşan değişiklik olması halinde, Fiyat Değerlendirme Komisyonu, Sağlık Bakanlığının daveti üzerine olağanüstü toplanarak ürünlerin fiyatlarını yeniden değerlendirir. Söz konusu Komisyonun sekreterya hizmetleri Sağlık Bakanlığınca yürütülür.

Geri ödeme koşullarını belirlemek amacıyla Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine müsteşarlıkları, Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur temsilcilerinin katılımıyla 6 ayda bir toplanarak, sektör sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini de alarak ilgili bakanlıklara öneride bulunmak üzere "Geri Ödeme Komisyonu" oluşturulur. Söz konusu Komisyonun sekreterya hizmetleri Maliye Bakanlığınca yürütülür.” hükmü yer almaktadır. (25 Kasım 2004 tarih 25651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Karar ile, Fiyat Değerlendirme Komisyonu’na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eklenmiştir.)

Döviz kurlarının incelenmesinde, İlaç Fiyat Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihteki döviz kurları ile mevcut döviz kurları arasındaki değişimin Kararnamede belirtilen %5’ten daha yüksek oranda düşüş yönünde olduğu gözlemlenmektedir. Kararnamenin ilgili hükmü doğrultusunda kısa bir süre içinde ilaç fiyatlarında düşüş (indirim) yapılması beklenmektedir.

Bilgilerinizi ve üyelerinize ilaç alımlarında ve eczane ilaç stok düzeylerinde daha dikkatli olunması konusunda bilgilendirme yapılmasını önemle rica ederim.
Saygılarımla,

Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter