GERİ ÇEKME  (01-01-2006)

GERİ ÇEKME!
"Elocon Krem % 0,1" Adlı Preparat


T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün T.E.B.ne gönderdiği 21.06.2005 tarih 32051 sayılı yazıda, Schering-Plough Tıbbi Ürünler Tic.A.Ş.’nin ithal ruhsatına sahip olduğu Elocon Krem % 0,1 adlı preparatın aşağıda üretim tarihi ve seri numaraları belirtilenlerinin fiziksel yönden uygun bulunmaması (Tüp sıkıldığı zaman beyaz pütürlü homojen olmayan krem çıkması) nedeniyle 15 Ağustos 1986 tarih, 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 2. sınıf geri çekme işleminin uygun bulunduğu bildirilmektedir.

Üyelerimizin söz konusu preparata ait aşağıda belirtilen seri numaralılarının ruhsat sahibi firmaya iade etmesi gerekmektedir.Seri No: Üretim Tarihi:

402100 12.02.2004
403017 03.03.2004
403627 31.03.2004
405397 14.05.2004
408011 05.08.2004
409001 01.09.2004
410023 05.10.2004
502025 21.02.2005
502026 22.02.2005
503556 25.03.2005