BAĞ-KURDAN DÜZELTME  (01-01-2006)

BAĞ-KUR'DAN DÜZELTME
"12.7.9.Eritropoietin Alfa-Beta ve Darbepoetin Kullanım İlkeleri"

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği 15.06.2005 tarih, 2214 sayılı yazıda; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden alınan 09.06.2005 tarih, 29533 sayılı yazı gereğince; 31 Mayıs 2005 tarih 25831 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı ile ilgili bazı değişiklikler ve düzenlemelerin yapıldığı; bu kapsamda Talimatın 12.7.9 Maddesinin başlığı ile birlikte değiştirilerek “12.7.9.Eritropoietin Alfa-Beta ve Darbepoetin Kullanım İlkeleri” başlığı altında yeniden düzenlendiği ve bu başlık altında yer alan metnin “a)” bendinin 2.paragrafının 11.satırında yer alan “…TSAT < %20 ve/veya ferritin <100 mcg/L…” şeklindeki ifadenin “…TSAT > %20 ve/veya ferritin >100 mcg/L…” şeklinde olması gerektiği bildirilmektedir.