YENİ BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ HAKKINDA  (01-01-2006)

YENİ BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ HAKKINDA


34.A.00.008875

Ankara, 30.06.2005

ÖNEMLİ

İVEDİ !

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA,

2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nın uygulamasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, 30.06.2005 tarih ve 25861 sayılı Resmi Gazete'de 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No:14) (Tedavi Yardımı) Tebliği yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ ile, Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-2/D)'de düzenlemeler yapılmış, ayrıca bazı ilaçların reçeteye yazım ve ödenme koşullarındaki değişiklikler belirtilmiştir. Tebliğ ile yapılan düzenlemeler, 01.07.2005 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını önemle rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR

Genel Sekreter

Eki:30.06.2005 tarih ve 25861 sayılı Resmi Gazete'de 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No:14) (Tedavi Yardımı) Tebliği

BA

[Ek dosya için tıklayınız...]