Ucuz Eşdeğer İlaç Uygulamasındaki Yeni Düzenlemeler İçin Yürürlük Tarihi 01 Temmuz 2005  (01-01-2006)


BAĞ-KUR’DAN
“Ucuz Eşdeğer İlaç Uygulamasındaki Yeni Düzenlemeler İçin Yürürlük Tarihi 01 Temmuz 2005”
34.A.00.08891
Ankara, 30.06.2005BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


Bağ-Kur Genel Müdürlüğü tarafından İl Müdürlükleri’ne gönderilen 10.06.2005 tarih 85744 sayılı Talimat ile, 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı uygulamalarına açıklık getirmek üzere 31.05.2005 tarih 25831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereği yapılan değişiklik ve düzenlemeler bildirilmiş, konu 17.06.2005 tarih 34.A.00.08695 sayılı yazımız ile Bölge Eczacı Odaları’na duyurulmuştu.

Bağ-Kur Genel Müdürlüğünce İl Müdürlüklerine gönderilen 27.06.2005 tarih 2366 sayılı yazı ile, 10.06.2005 tarih 2185-85744 sayılı Talimat’ın “Ucuz Eşdeğer İlaç Uygulaması”na ilişkin hükümlerinin yürürlük tarihinin 01.07.2005 olduğu bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,

Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter

Eki:1