Eşdeğer (Benzer) İlaç Uygulaması ile ilgili olarak Birliğimizce yürütülen çalışmalar  (01-01-2006)

Eşdeğer (Benzer) İlaç Uygulaması ile ilgili olarak Birliğimizce yürütülen çalışmalar


34.A.00.08938

Ankara, 06.07.2005


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı hükümlerine açıklık getirmek amacıyla 31.05.2005 tarih 25831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile Talimatın 14.2. Geri Ödeme Açısından Eşdeğer (Benzer) İlaç Uygulamasında yapılan yeni düzenlemeler ve Tebliğ Eki Ek-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi 1 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş; ancak Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde, eşdeğer ilaç uygulaması kapsamında olup, üretilmeyen, uzun süredir fiyat almayan ve piyasada bulunmayan ilaçların yer alması reçete girişlerinde, çok sayıda ilaç için reel olmayan büyük fiyat farklılıkları ortaya çıkmasına, ve hastalar ile eczanelerin mağduriyetlerine neden olmuştur.

Geri ödeme kurumlarının Geri Ödeme Açısından Eşdeğer (Benzer) İlaç Uygulaması’na ilişkin olarak Bedeli Ödenecek İlaç Listesinde yer alan ancak piyasada bulunmayan ilaçlar belirlenmiştir. Bu ilaçların, geri ödeme açısından eşdeğer (benzer) ilaç uygulamasında yer alarak, ilaç fiyatlarını anormal derecede düşürmesi ve reel olmayan fiyat oluşumuna neden olmaları gerekçesiyle Talimat eki Bedeli Ödenecek İlaç Listesi’nden çıkarılması, ve uygulamanın 1 Temmuz 2005 tarihinden itibaren geçerli olması Ek’li yazılarımızla talep edilmiş olup, tüm geri ödeme kurumları nezrinde girişimlerimiz devam etmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.Saygılarımla,


Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter


Eki:Listeler ve kurumlara gönderilen yazı örneğini içeren zip dosyası

- Geri ödeme kurumlarının Geri Ödeme Açısında Eşdeğer (Benzer) İlaç Uygulaması’na esas teşkil eden ilaç listeleri oluşturulmuş ve hangi ilacın ucuz eşdeğer olarak esas alındığı belirlenmiştir. (EK-A)

- Geri Ödeme Açısından Eşdeğer (Benzer) ilaç gruplarında yer alarak, ilaç için ödenecek bedeli anormal derecede düşüren ancak piyasada bulunmayan ilaçlar belirlenmiştir. (EK-B)

[Ek dosya için tıklayınız...]