SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN YAZI  (03-10-2011)

Sağlık Müdürlüğü'nün Rize Sağlık Eczanesi Sözleşme Feshi hakkındaki yazısı ektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.