SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN "HERCEPTİN 150 MG. FLK" İLE İLGİLİ GELEN YAZI  (19-10-2011)

Sağlık Müdürlüğü'nün "Herceptin 150 mg flk" hakkındaki yazısı ektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.