T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN  (01-01-2006)

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN34.A.00.009159
Ankara,20.07.2005
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


T.C Milli Savunma Bakanlığınca Birliğimize gönderilen 06.07.2005 tarih (14)D.347.1914 sayılı ve 11.07.2005 tarih (14)D.357.1952 sayılı yazılarda GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nin “Tedavi Masraflarının Kurum ve Garnizonlar İtibarıyla Ödeme Makamlarını Gösterir Çizelge”den çıkarıldığı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,

Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter