Bağ-Kur Eczane Otomasyon Sisteminde Güncelleme  (01-01-2006)

Bağ-Kur Eczane Otomasyon Sisteminde Güncelleme


Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın T.E.B.ne gönderdiği 29.07.2005 tarih 128 sayılı yazıda; Bütçe Uygulama Talimatı Ek-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’ne göre eşdeğer ilaç uygulamasındaki değişikliklerin Kurum tarafından uygulandığı bildirilmektedir.

Ancak, bu tarihten itibaren programda versiyon yenileme işlemi yapılamadığı için, %3,5 eczane ıskontosunu ayrı bir alanda görüntüleme imkanı olmadığı ve bu nedenle sorunlar yaşandığının tespit edildiği; bu doğrultuda BEOS programında revizyon ve yeni versiyon çalışmaları yapılacağından 30.07.2005 tarihinde sistemin kapatılacağı bildirilmektedir.

BEOS programının açılacak yeni versiyonunda, reçeteler fatura edilirken ilaç veriliş tarihi 29.07.2005 ve öncesi olanlar ile, 30.07.2005 ve sonrasına ait olan reçetelerin aynı icmalde bulunmasının mümkün olmayacağı ve ayrı ayrı fatura edilmeleri gerekeceğinden, reçete işlenmesinde bu konuya dikkat edilmesi gerektiği bildirilmektedir.