T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nden;  (01-01-2006)

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nden;
34.A.00.009362
Ankara,04.08.2005
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 28.07.2005 tarih 14985 sayılı yazıda, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 03.06.2005 tarih 028351 sayılı yazısı gereğince;

Lilly İlaç Tic.Ltd.Şti.’nin ithal ruhsatına sahip olduğu “Drotrecogin Alfa (Rekombinant)” etkin maddesini içeren “Xigris Flakon 5 mg ve 20 mg İnfüzyon Solüsyonu İçeren Toz” isimli ilaçlar için bundan sonra yapılacak işlem ve ödemelerde esas alınmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın ilgili komisyonunun aşağıdaki kararları aldığı bildirilmektedir. Buna göre;
-Xigris başlanacak hastaların APACHE II skorunun > 25 olması ve multiple (en az iki) organ disfonksiyonunun bulunması,
-Xigris tedavisine başlanırken Sağlık Bakanlığı Komisyonlarınca tarafından geliştirilen formun doldurulup ilgili uzman hekimlere imzalattırılması,
-Xigris prospektüsüne ADDRESS çalışması verilerinin yansıtılması, pediyatrik yaş grubundaki hastalarda Xigris kullanılmaması gerektiğinin eklenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.Saygılarımla,

Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter


Eki:1

ÖA