GERİ ÇEKME ACUITEL 5 MG TABLET  (01-01-2006)

GERİ ÇEKME!
"ACUITEL 5 MG TABLET"


Pfizer İlaçları Ltd. Şti tarafından, firmanın 08.08.2005 tarihli yazısı ile T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün bilgisi dahilinde, 201-04-05 ve 201-02-2004 Seri Nolu ACUITEL 5 MG TABLET adlı ürünün II.Sınıf Geri Çekme kapsamı içinde toplatılmasını talep ettiği bildirilmektedir.

Geri çekme talebinin gerekçesi; firma tarafından dağıtımı yapılan 201-04-05 Seri No/Üretim Tarihli ACUITEL 20 MG TABLET ve 201-02-2004 Seri No/Üretim Tarihli ACUITEL 20 MG TABLETlerin 20 Kutu ihtiva eden shrink ambalajı içerisinde ACUITEL 5 MG Tablet ibaresi bulunan ilaçların olabileceğinin saptanmasıdır. Söz konusu 5 mg ibaresine sahip kutuların içerisindeki blisterler ACUITEL 20 MG’a aittir.

Bu nedenle, 201-04-05 ve 201-02-2004 Seri Numaralı ACUITEL 5 MG TABLET adlı ürünün satışının hemen durdurulması ve üyelerimizin stoklarında bulunan bu serilere ait ürünleri, çalıştığı ecza deposuna en kısa sürede iade etmesi gerekmektedir.


[Ek dosya için tıklayınız...]

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün T.E.B.ne gönderdiği 08.08.2005 tarih 40667 sayılı yazıda, Pfizer İlaçları Ltd.Şti.’nin Sağlık Bakanlığı’na müracaat ederek Acuitel 5 mg Tablet adlı preparatın 201-02-2004 (0417/28201) ve 201-04-05 (0517/28201) seri numaralılarının dış ambalajları içine yanlışlıkla Acuitel 20 mg blisterlerinin konulduğunu ve söz konusu serilerin 15 Ağustos 1986 tarih 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 2. sınıf geri çekileceğini bildirdiği belirtilmektedir.

Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, üyelerimizin söz konusu preparata ait stoklarında bulunan tüm serilerin kontrol edilerek benzeri bir karışıklığın olup olmadığının araştırması, tespiti halinde ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade etmesi ve konu hakkında Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne bilgi verilmesi gerekmektedir.