VERMIDON-K TABLET HK.  (01-01-2006)
34.A.00.09468
Ankara, 15.08.2005BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


Birliğimize Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 08.08.2005 tarih 15810 sayılı yazı ekinde yer alan, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 19.07.2005 tarih 037797 sayılı yazısı ile;

İlsan İlaç San. ve Tic. A.Ş. adına ruhsatlı olan “VERMIDON-K Tablet” (10 mg kodein fosfat) adlı ilacın, kontrole tabi madde içermesi nedeniyle, kontrollü tüketiminin sağlanması amacıyla “Normal Reçete ile Verilecek İzlemeye Tabi İlaçlar” kapsamına alındığı bildirilmektedir.

Buna göre, “VERMIDON-K Tablet”in mutlaka “Normal Reçete” ile verilmesi; reçetelerin eczanelerde alıkonulması ve Reçete Kayıt Defteri’ne işlenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter

Eki:1