OKUNAKSIZ YAZILAN REÇETELER  (01-01-2006)

     Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 19/07/2005 tarih 37796 sayılı yazısı üzerine Aydın Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün Odamıza gönderdiği 2005/114 sayılı genelgesi;

      Bakanlığımız , vatandaşlarımızın sorunlarıyla daha etkin , daha hızlı ve daha erişilebilir bir şekilde ilgilenebilmek için çeşitli iletişim imkanlarını kullanıma açmış, bunun sonucunda çok sayıda duyarlı vatandaşımızın başvuruları söz konusu olmuştur.Bunlardan birisi de, daha önce de gündem teşkil eden ve hayati önem arz eden, hekimlerimizin yazdığı reçetelerin okunaksız olması konusundadır.

       Yanlış okunan reçeteler, sonu ölüme kadar varabilen hatalı ilaç verilmesine, vatandaşlarımızın hastalıklarının iyileşmemesine, yeni rahatsızlıklar ortaya çıkmasına, yanlış verilen ilaçlar nedeniyle ilaç israfına, diğer bir deyişle akılcı olmayan ilaç kullanımına neden olmakta ve ayrıca okunamadığı için vatandaşlarımızın, hekimlerimizin, eczacılarımızın ve diğer sağlık çalışanlarının zaman kaybına,hukuk veya ceza davalarına maruz kalmalarına neden olmaktadır.

        6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 25 inci ve 27 inci maddelerinde de bu konuyla ilgili yasal sorumluluk açıkça ifade edilmiştir.

         Bu çerçevede, ilinizde faaliyet gösteren hekimlerin reçetelerini okunaklı yazmaları hususunda yazılı olarak uyarılmaları ve takibinin yapılması, eczanelerden ilaçların karşılanması aşamasında reçetenin mutlaka eczanenin sahip ve mesul müdürü eczacının bilgisi ve gözetimi altında yapılması okunamayan reçeteler için ilgili hekim aranarak hasta ilaçlarının yanlışlıklara yer vermeden sağlanması, ehliyetsiz kişiler tarafından eczanelerden ilaç verilmesinin engellenmesi ve eczacıların sürekli görevlerinin başında bulunmalarının gereği için eczane denetimlerine gerekli özenin gösterilmesini önemle rica ederim.

                                                                      Prof.Dr.Necdet ÜNÜVAR

                                                                                Bakan a.

                                                                                Müsteşar