Yeşil Kart Reçete Bedellerinin Ödenmesi Konusundaki Genelge  (01-01-2006)
34.A.00.009603
Ankara,23.08.2005
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA,


Birliğimizce T.C.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne 28.07.2005 tarihinde başvuruda bulunarak, gerek reçetelerin incelenmemesi gerekse ödenek yokluğu gerekçe gösterilerek serbest eczanelere yeşil kart fatura bedellerinin ödenmediği bildirilmiş ve üyelerimizin mağduriyetinin giderilmesi için gereğinin yapılması talep edilmiştir.

Birliğimizin başvurusu üzerine, T.C.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yeşil kartlı hastaların reçetelerini karşılayan serbest eczanelerin reçetelerinin herhangi bir gecikmeye mahal verilmeden incelenerek ilaç fatura bedellerinin ödemesinin yapılması konusunda bir Genelge yayınlanarak İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilmiştir.

Söz konusu Genelge ekte gönderilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter
Eki:2
BA

[Ek dosya için tıklayınız...]