BAĞ-KUR'DAN “Gabapentin Etken Maddesi Hakkında”  (01-01-2006)34.A.00.09567
Ankara, 22.08.2005
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINAİlgi: 19.04.2005 tarih 34.A.00.07708 sayılı yazımız


Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın ilaçların reçeteye yazım ve geri ödenme koşullarına açıklık getiren 13.04.2005 tarih 1737 sayılı Talimat'ı, ilgi yazımız ile duyurulmuştu.

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen 10.08.2005 tarih B13.1.BKG.0.12.00.00/03-3387 sayılı yazı ile, Talimat'ın Ayakta Tedavide Sağlık Kurulu Raporu ile Verilebilecek İlaçlar Listesi'nde yer alan “GABAPENTİN” etken maddesinin ödeme koşuluna, “Uzman tabipçe de reçetelenebilir.” İfadesinin eklendiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve üyelerinize gerekli duyurunun yapılmasını rica ederim.Saygılarımla,

Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter

Eki:1