SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI'NDAN MUAFİYET RAPORLARI HAKKINDA  (01-01-2006)

34.A.00.09656

Ankara,

25.08.2005

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 23.08.2005 tarih 54882 sayılı "İlaç Muafiyet Raporları ve R Kayıtlı Raporlar" konulu Genel Yazı ile, Kurum Reçete Kontrol Birimlerinde 19.02.2005 tarihine kadar SSK Sağlık Tesislerinde düzenlenmiş muafiyet raporları ve kullanım raporlarında bir takım sorunların devam ettiği belirlendiğinden konu ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldığı bildirilmektedir.

Buna göre;

1) 11.04.2005 tarih 25783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005 Yılı SSK Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatının Dördüncü Bölümünün 48. Maddesinde yer alan "Listede yanında "R" kaydı bulunan ilaçlar hastalığın tanısı günlük dozu ve kullanılacak ilaç miktarını ve süresini gösteren resmi sağlık Kurumlarınca düzenlenen resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilgili uzman tabiplerce yazılacaktır.Bu tür ilaçların yeniden reçete edilmesi de yalnızca uzman tabiplerce yapılabilecektir. İlgili branş uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık tesislerinde yatarak tedavide rapor koşulu aranmayacak, tabelaya ilaç ilgili uzman tabipçe yazılacaktır." Hükmüne dayalı olarak, "R" kayıtlı Özel Kullanım Koşulu bulunan ilaçlar için düzenlenen MUAFİYET raporları ve kullanım raporlarında Talimatın 48.Maddesi gereği (ilaç isminin olmaması, ilgili uzman hekim imzasının olmaması vb) tamamlanması mümkün eksikliklerin raporun düzenlendiği sağlık tesisinde veya ilgili branş uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık tesislerinde ilgili uzman tabipler tarafından tamamlanarak, imzalanıp kaşelendikten sonra kabul edilmesinin,

2) Talimatta bazı ilaçların kullanımı için düzenlenen raporlarda yer alması gereken branş uzmanının (psikiyatri, nöroloji, göğüs hastalıkları gibi…) sağlık kuruluna sevk bölümünde, imza ve kaşesi mevcut ise sağlık kurulunu oluşturan uzman tabipler arasında ilgili branş uzmanı bulunmaması halinde, bu raporların da geçerli kabul edilmesinin Uygun görüldüğü bildirilmektedir

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter

Eki:2

[Ek dosya için tıklayınız...]