SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NDAN TEŞHİS KISALTMALARI HAKKINDA  (01-01-2006)

34.A.00.09657

Ankara, 25.08.2005

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 23.08.2005 tarih 54881 sayılı Genel Yazı ile 2005 Yılı SSK Tip Sözleşmesinde bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre;
1) SSK Başkanlığı 2005 Yılı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı'nın "Reçete Yazım ve Kullanım İlkeleri" başlıklı bölümünde yer alan "Tüm reçetelere mutlaka tanı yazılacaktır. Tanısı yazılmayan reçeteler eczaneler tarafından kabul edilmeyecektir." Hükmüne dayalı olarak; sözleşmeli eczanelerin reçetelerin üzerinde yer alan, ancak hekim yazısı nedeniyle okunamaması ve kısaltma yapılması nedeniyle provizyon sistemine hatalı giriş yapılan teşhisler için Tip Sözleşmenin 2.5 Maddesine "Tıbbi literatüre uygun olan teşhis kısalmalarının kabul edilmesi (Örnek: DM, HT) gibi"cümlesinin ilave edildiği

2) Tip Sözleşmenin 2.İLAÇLARIN SAĞLANMASI başlıklı bölümüne eklenen 2.23 Maddesinin "Provizyon alınan reçetelerde sağlık karnesi bitmiş ise karne önyüz bilgileri ile sistemden onay alınmaktadır. Sistemden karşılanan bu tür reçetelerin üzerine sözleşmeli eczane tarafından; karne seri numarasının yazılması." Şeklinde düzenlendiği, Bildirilmektedir.
Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter

Eki:1


[Ek dosya için tıklayınız...]