ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ MEMURLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI İLE SÖZLEŞME YAPACAK OLAN ECZACILARIMIZIN DİKKATİNE  (01-01-2006)
Türk Eczacıları Birliği'nden Odamıza gelen 12.08.2005 tarih ve 009462 sayılı yazıda,

Türk Eczacıları Birliği ile Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Memurları Emekli Sandığı Vakfı arasında, Şirket emekli ve çalışan personeli ile Sağlık Yardımlarından yararlanan aile bireylerinin eczanelerden ilaç temini ile ilgili esasları belirleyen Protokol 11.08.2005 tarihinde imzalanmıştır. Anılan kurum ile sözleşme yapmak isteyen eczacılarımızın Türk Eczacıları Birliği tarafından kuruma özel bastırılmış sözleşme formlarını Odamız aracılığıyla temin etmeleri gerekmektedir.


Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Memurları Emekli Sandığı Vakfı ile sözleşme yapacak olan eczacılarımızın
 sözlesme formunun kuruma gönderilecek olan nüshası ile kuruma kesecekleri fatura ve eki reçeteleri aşağıda belirtilen Genel Müdürlük adresine göndermeleri gerekmektedir.

ADRES:
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ  İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
(Handan Oğuz / Hanife Dönmez Kılıç dikkatine)

Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule 2 Kat:22 4.Levent/İSTANBUL