ALIMTA 500MG İNFÜZYON SOLÜSYONU İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON HK.  (01-01-2006)

 Türk Eczacıları Birliği'nden Odamıza gelen 31.08.2005 tarih ve 009798 sayılı yazıda;

 Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından İl Müdürlüklerine gönderilen 22.08.2005 tarih B13.1.BKG.0.12.00.00/03.3405 sayılı yazı ile, Lilly İlaç Tic.Ltd.Şti. tarafından ruhsatlandınlmak üzere başvurulan "parmetreksat" etken maddesi içeren "ALIMTA 500 mg İnfüzyon Solüsyonu İçin Toz İçeren Flakon" isimli preparatın, "Malign Mesothelioma" bulgularında "Malign Plevral Mesothelioma" tanılı hastalarda endike olduğu, Sağlık Bakanlığınca özel satış izni verilmiş olan preparatın bedelinin ödenmesinin Kurum Sağlık Kurulunda değerlendirilmiş olması koşuluna bağlı olduğu bildirilmektedir.

        Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.