GRİP VE PNÖMOKOK AŞILARI HK.  (01-01-2006)

GRİP VE PNÖMOKOK AŞILARININ ÖDENMESİ HK.

- 65 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ KİŞİLER İLE YAŞLI BAKIMEVİ VE HUZUREVİNDE KALAN KİŞİLERİN DURUMLARINI BELGELENDİRMELERİ HALİNDE SAĞLIK KURULU RAPORU ARANMAKSIZIN,

- ASTIM DAHİL KRONİK PULMONER VE KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIĞI OLAN ERİŞKİN VE ÇOCUKLAR, DİABETES MELLİTUS DAHİL HERHANGİ BİR KRONİK METABOLİK HASTALIĞI, RENAL DİSFONKSİYONU, HEMOGLOBİNOPATİSİ VEYA İMMUNOSUPRESİF OLAN ERİŞKİN VE ÇOCUKLAR İLE 6 AY-18 YAŞ ARASINDA OLAN VE UZUN SÜRELİ ASRİRİN TEDAVİSİ ALAN ÇOCUK VE ADÖLESANLARIN HASTALIKLARINI BELİRTEN HEYET RAPORUNA İSTİNADEN,

   TÜM HEKİMLERCE REÇETE EDİLDİĞİNDE AŞILARIN BEDELLERİ KURUMLARINCA ÖDENİR.