VERMİDON-K TABLET HAKKINDA!  (01-01-2006)

Türk Eczacıları Birliği'nden Odamıza gelen 07.09.2005 tarih ve 009948 sayılı yazıda,

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından il Müdürlüklerine gönderilen,

31.08.2005 tarih 3413 sayılı yazı ile, Sağlık bakanlığı ilaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2005/113 Nolu Genelge ile ilsan İlaç San. ve Tic.A.Ş. adına imal ruhsatlı olan "VERMIDON-K Tablet" (10 mg kodein fosfat) isimli ilacın Kontrole Tabi Madde içermesi nedeni ile kontrollü tüketiminin sağlanması amacıyla "Normal Reçete ile Verilecek izlemeye Tabi ilaçlar" kapsamına alındığı, mutlaka "Normal Reçete" ile verilmesi, reçetelerin eczanede alıkonulması ve Reçete Kayıt Defterine işlenmesi gerektiğinin bildirildiği;


31.08.2005 tarih 3454 sayılı yazı ile Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilen "CALCIUM-SANDOZ Vitamin C 1000 mg Efervesan Tablet" isimli preparatın bedelinin kurum tarafından ödendiği,

bildirilmektedir.