ÇÖLYAK HASTALIĞI HAKKINDA!  (01-01-2006)

T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Türk Eczacıları Birliği'ne gönderilen 02.09.2005 tarih B.07.1.EMS.0.16.10.01/51235 sayılı yazı ile, 09.02.2005
tarih ve 25722 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nın 12.7.16 Metabolik Hastalıklar ile Enzim Bozukluğu Hastalıkları başlıklı maddesinin ( b ) fıkrasında "Çölyak hastalığında; özel formüllü un ve özel formüllü un içeren ürünler çocuk veya erişkin gastroenteroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak verilecektir. Tedavinin devamı için sağlık kurulu raporunda belirtilen kullanım süresi ve miktarlara uygun olarak tüm hekimlerce reçeteye yazılabilecek ve bedeli katkı payı alınmaksızın kurumlarca karşılanacaktır." Hükmü bulunduğundan, bu ürünlerden, 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı EK-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar listesinde bulunanların bedelinin kurum tarafından ödendiği ve katılım payından muaf tutulduğu bildirilmektedir.
Ancak, Çölyak hastalığında kullanılan besinlerin henüz Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından fiyatlandırılmamış olması nedeniyle, perakende satış fiyatları bulunmadığından, sözleşmeli eczaneler tarafından kuruma fatura edilemediği; hasta sahibine fatura karşılığında ödendiği bildirilmektedir.

Meslektaşlarımıza duyurulur.