Rexapin İsimli İlacın Satışının ve Dağıtımının Tedbiren Durdurulması Hakkında Önemli Duyuru  (01-01-2006)

BÖLGE ECZACI ODASI BAŞKANLIĞI’NA
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 25.07.2005 tarih 14802 sayılı yazısı ile, Bakanlığa 18.07.2005 tarihinde tebliğ edilen İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 08.07.2005 tarih ve 2004/786 esas sayılı tespit dosyası üzerinden verilen ihtiyati tedbir kararı gereği dava konusu Rexapin adlı ilacın A08945 ve A08946 Kamu Kod Numarası ile tedavi yardımına ilişkin Bütçe Uygulama Talimatı eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-2/D)’de yer aldığından söz konusu ilacın anılan listeden çıkarıldığı ve bu hususun ilgili kurum ve kuruluşlara bildirildiği bildirilmiştir.

İstanbul 13. İcra Müdürlüğü’nün 18.07.2005 tarih 2005/10562 esas sayılı yazısı ekinde Birliğimize de gönderilen T.C. İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi kararı yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz. Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

KONU: Rexapin adlı ilaç hk.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİNE

Bakanlığımıza 18.07.2005 tarihinde tebliğ edilen İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 08.07.2005 tarih ve 2004/786 esas sayılı tespit dosyası üzerinden verilen ihtiyati tedbir kararı gereği dava konusu Rexapin adlı ilacın A08945 ve A08946 Kamu Kod Numarası ile tedavi yardımına ilişkin Bütçe Uygulama Talimatı eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-2/D)’de yer aldığından söz konusu ilacın anılan listeden çıkarıldığı ve bu hususun ilgili kurum ve kuruluşlara bildirildiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize rica olunur.

Bakan A.
Hayati Gökçe
Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdür Yardımcısı

T.C.
İSTANBUL
13.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO:2005/10562

T.ECZACILARI BİRLİĞİ
ANKARA

İHTİYATİ

TEDBİR İSTEYEN :ELİ LİLLY AND COMPANY 2-LİLLY İLAÇ TİCARET LTD.ŞTİ.

VEKİLİ :AV.MEHMET GÜN

KARŞI TARAF :ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN.TİC. A.Ş.

İSTANBUL 2. FİKRİ SİNAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNİN 2004/786 SAYILI 08/07/2005 TARİHLİ ihtiyati tedbir kararı Müdürlüğümüzün yukarıda yazılı dosyasından işleme konulmuş olup, yukarıda tarih ve numarası yazılı ve talimatımız ekinde bir örneği bulunan tedbir kararın aynen infaz edilmesine karar verilmiştir.

Karar gereğince ihtiyati tedbir kararının aynen infaz edilmesi ve zabıt suretlerinin gönderilmesi rica olunur.18 Temmuz 2005

13. İCRA MÜDÜRÜ
İH. TEDBİR KARAR SURETİ EKLİDİR.
ELDEN TAKİPLİDİR.

T.C.
İSTANBUL
2.FİKRİ VE SINAİ HAKLAR
HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO :2004/786

HAKİM : ZERRİN EYMİRLİOĞLU 28532

KATİP : AYŞE CİVELEK

DAVACI : ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

VEKİLİ : AV. MUTLU ŞİMAYLI
Derman Ortak Av. Bürosu, Maya Akar Center, Büyükdere Cd. 100/17
34394 Esentepe / İstanbul

DAVALILAR : 1-ELI LILLY AND COMPANY

2-LILLY İLAÇ TİCARET LTD.ŞTİ.

VEKİLİ :AV. MEHMET GÜN, AV. EMRE DURGUN
Kore Şehitleri Cad. No:32 Zincirlikuyu / İstanbul

DAVA :TESPİT

Davalılar vekilleri 28.06.2005 havale tarihli dilekçesi ile davacı Abdi İbrahim firmasının dava konusu kısaltılmış ruhsat başvurusuna konu ürün için REXAPİN ticari adı altında üretmek ve satmak için hem ruhsat ve hemde satış izni aldığını, Sağlık Bakanlığına yazılan müzakere cevabında da 7.5 miligram forma ilişkin ruhsat başvurusunun halen sonuçlandırılamadığı Rexapin 5 ve 10 miligramlık tablet başvurusu için ruhsatnamenin de düzenlendiğinin bildirildiği görülmekle; Mahkememizce 28.06.2005 tarihli duruşmasının 4 nolu bendi gereğince; Davalılar makbuz ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbuş şubesine depo edildiği anlaşılmakla REXAPİN isimli ilacın satışa çıkarılmasının ve dağıtılmasının TEDBİREN DURDURULMASINA karar verilmiştir.

KATİP

HAKİM 25729