BAG-KURDAN 15.09.2005 TARIHINDEN ITIBAREN GEÇERLI UYGULAMALAR  (01-01-2006)

BAG-KUR'DAN 15.09.2005 TARIHINDEN ITIBAREN GEÇERLI UYGULAMALAR


34.A.00.010169

Ankara,

15.09.2005

ÖNEMLI! IVEDI!

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETIM KURULU BASKANLIGINA

Bag-Kur Genel Müdürlügü Saglik Isleri Daire Baskanligi tarafindan Il Müdürlüklerine gönderilen 15.09.2005 tarih 3583 sayili yazi ile, kurumun

a) 13.04.2005 tarih 1737-55936 sayili

b) 10.06.2005 tarih ve 2185-85744 sayili,

c) 27.06.2005 tarih ve 2366-92136 sayili,

d) 10.08.2005 tarih 3387-111286 sayili talimatlari ile açiklik getirilen hususlarla ilgili olarak, 2005 Mali Yili Bütçe Uygulama Talimati (Sira No: 13-14-15) (Tedavi Yardimi) baslikli Tebligler geregi, asagida belirtilen düzenlemelerin yapildigi bildirilmektedir.

Buna göre;

1-Ilgi (a) talimatin 11.Maddesinde yer alan "Eritropoietin Preparatlari Kullanim Ilkeleri" baslikli bölümün 2.paragrafinin 8.satirinda yer alan "TSAT <%20 ve/veya ferritin<100 mg/c."ifadesi, "..TSAT> %20 ve/veya ferritin>100mg." Seklinde düzenlenmistir.

2-Ilgi (a) talimatin 5.Maddesinde yer alan "Asi Uygulamalari" baslikli bölüme "65 yas ve üzerindeki kisiler ile yasli bakimevi ve huzurevlerinde kalan kisilerin durumlarini belgelendirmeleri halinde saglik kurulu raporu aranmaksizin" ibaresi ilave edilmistir.

3-Ilgi (b) talimatin 9.Maddesinde yer alan "Ayakta Tedavide Saglik Kurulu Raporu ile Verilebilecek Ilaçlar" listesinin 42.Maddesine eklendigi belirtilen "Ezetimib" etken maddesinin geri ödeme kuralindan "Hastada statinin yan etkilerinin görüldügü belirtilmek kaydiyla" ifadesi çikartilmis ve Ezetimib etken maddesi "Hasta Katilim Payindan Muaf Ilaçlar" listesinin "Kolesterol ve Lipid Düsürücüler" baslikli maddesi içerisinde degerlendirilerek "4.8.5 Ezetimib" olarak ilave edilmistir.

4-Ilgi (a) talimatin 25.Maddesinde yer alan "Amfoterisin B ve Kaspofungin Kullanim Ilkeleri" basligi, "Amfoterisin-B, Kaspofungin ve Varikonazole Kullanim Ilkeleri" seklinde degistirilmis ve 2.paragrafin sonundaki "Kaspofungin"den sonra gelmek üzere "veya varikonazol (oral formlari ayaktan tedavide de yazilabilir) den herhangi biri" ifadesi eklenmistir.

5-Ilgi (a) talimatin "Sadece Yatan Hastalarda Kullanimi Halinde Bedelleri Ödenecek Ilaçlar" listesine "25.Varikonazol (Oral formlar hariç)" ifadesi ilave edilmistir.

6-Ilgi (b) talimatin 9.Maddesinde yer alan "Ayakta Tedavide Saglik Kurulu Raporu ile Verilebilecek Ilaçlar" listesinin 43.Maddesi "43.Metil Fenidat HCl içeren ilaçlardan uzun etkili formlar sadece hiperaktivite tedavisinde, 18 yas altinda, tedavi semasini içeren çocuk psikiyatrisi uzmaninin bulundugu saglik kurulu raporuna dayanilarak Çocuk/Eriskin nörolojisi, çocuk nörolojisi, nöroloji ve çocuk hastaliklari uzmanlarinca yazilabilir." Seklinde düzenlenmistir.

7-Ilgi (a) talimatin "Antibiyotik Reçeteleme Kurallari" listesine "6.Antistafilokokal" bölümün C.Diger Antibiyotikler basliginin altina, "Linezolid" etken maddesi "EHU" kaydi ile ilave edilmis, ayni etken madde "Sadece Yatan Hastalarda Kullanimi Halinde Bedelleri Ödenecek Ilaçlar" listesine ilave edilmistir.

8-Ilgi (a) talimatin eki "Ayakta Tedavide Saglik Kurulu Raporu ile Verilebilecek Ilaçlar" listesine "Everolimus" etken maddesi ile "Bosentan: sadece primer pulmoner hipertansiyonda evre 3, 4 de ve sklerodermaya bagli pulmoner hipertansiyonda" etken maddesi ilave edilmistir.

Yapilan düzenlemeler 15.09.2005 tarihinden itibaren geçerli olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasini rica ederim.

Saygilarimla,

Ecz.Sabih Tekin ÇAGLAR

Genel Sekreter

Eki: 3

RS

[Ek dosya için tıklayınız...]