İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GELEN GENELGEYE GÖRE...  (01-01-2006)
 

ANKARA


T.C.

                          SAĞLIK BAKANLIĞI

İlaç veEczacılıkGenelMüdürlüğü                        

 

 

Sayı :B1DOIEGOOOOD9/ 040500                                                                05/08/2005

Konu: Eczanelerin denetimi ve ilaç tasarrufu  

                                                                                             

 

                                                                               T.C.

                                                                 AYDIN VALİLİĞİ

                                                     İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE

GENELGE


Son günlerde eczacılık uygulamaları ve ilaç bedellerinin geri ödeme kurumlarına yansıtılmasında. Bakanlığımıza ulaşan bazı şikayet ve bilgiler çerçevesinde; aşağıdaki konulara dikkat çekilmesi ve belirtilen hususların ivedilikle yerine getirilmesi uygun görülmüştür:

1) Eczanenin sahibi ve mesul müdürü eczacılık mevzuatı gereği sürekli olarak görevinin
başında bulunacaktır.                    _ _

2) Artmakta olan ilaç giderleri karşısında tüm eczacı ve hekimlerimizin gereksiz ilaç kullanımını önleyici şekilde halkımızın bilinçlendirilmesine de katkıda bulunarak son derece sorumlu ve tasarruflu davranmaları gerekmektedir. İnsan ve toplum sağlığından ödün verilmeden yürütülecek bu çalışmalarda İl Sağlık müdürlüklerimiz tüm sağlık çalışanlarımızı ve eczacılarımızı bilgilendireceklerdir.

3) Sağlık karnelerine hayali ilaç yazılarak, kupürleri geri ödeme kurumlarına fatura edilip içerikleri ile kutuları çöpe atılmak suretiyle ilaç yolsuzluğu yapılabildiği bilgi edinildiğinden; İl sağlık müdürlüklerince eczane denetimlerinde, ait olduğu reçetenin arkasına yapıştırılmamış ilaç kupürü, kupürü kesilmiş boş yada dolu ilaç kutuları ve sağlık karneleri bulundurulması durumunda, konu titizlikle incelenip gerekli yasal işlemler uygulanacaktır. .

4) İl sağlık müdürlükleri tarafından eczanelerin ilaç aylık faturaları ve reçete sayılan izlenecek bunlar ildeki ilgili geri ödeme kurumlarındaki döküm listeleri ile karşılaştırılacak ve olağan dışı durumlar özenle tetkik edilip, gerekli hallerde idari ve.hukuki işlemler yapılacaktır.

İl Sağlık Müdürlüklerimiz bu çalışmalar için eczanelerde yoğun, sıra dışı denetimler yaparak mevzuat gereklerini uygulayacaklardır. Ek olarak yapılan inceleme sonuçlarında .mevzuata aykırılığın tespiti durumunda aynı ay içerisinde, normal denetim neticeleri ise 3 ayda bir olmak Üzere Bakanlığımız ilaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne bildirilecek, yapılacak işlemlerde oluşabilecek tereddüt hallerinde aynı Genel Müdürlükten alınacak görüş ve talimata göre hareket edilecektir.

Gereğini önemle rica ederim.

Prof.Dr.Necdet ÜNÜVAR
    Bakan a.
Müsteşar  Çankırı Caddwl >o:57 Dı?kıpı-i;iu9/A>KARA      T>l: (O 3)Z)309 31 BQ-{Ü 311)109 71)94   Fm ı (D 311)309 71 18 Nof; Ctvupİ^Tdı ymnmının rto^yft C«l numAm^n üelarlhinln