“Campto 40 mg/2 ml. IV ve Campto 100 mg/5 ml. IV Perfüzyon İçin Enjektabl Solüsyon” Hakkında !  (01-01-2006)
34.A.00.010460
Ankara,04.10.2005
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


Birliğimize T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nden gelen 29.09.2005 tarih 20065 sayılı yazıda; T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 16.09.2005 tarih 46608 sayılı yazısına istinaden, Pfizer İlaçları Ltd.Şti.’nin ithal ruhsatına sahip olduğu “İrinotecan Hydrochloride Trihydrate” etkin maddeli “Campto 40 mg/2 ml. IV ve Campto 100 mg/5 ml. IV Perfüzyon İçin Enjektabl Solüsyon” adlı preparatların küçük hücreli akciğer kanserinde birinci basamak kemoterapi sonrası yineleme gösteren veya tedaviye dirençli hastalarda 2.basamak tedavide tek ilaç olarak veya kombinasyon rejimlerinde kullanımının Sağlık Bakanlığı tarafından uygun bulunduğu ve bundan sonra yapılacak işlemlerde bu endikasyonun da esas alınmasının gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.Saygılarımla,

Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter