BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN PRİM ÖDEMESİ HAKKINDA !  (01-01-2006)
34.A.00.010538

Ankara,10.10.2005
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığı’ndan gelen 06.10.2005 tarih B.13.BKG.0.13.00.01-090-10-133630 sayılı yazı ile, Kurum primlerinin sigortalılarca en kolay ödenebilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar aktarılmış ve 2005 yılında başlatılan internet, ATM ve telefon bankacılığı yoluyla prim tahsilatı uygulamasına geçiş çalışmaları kapsamında, protokol yapılan T.Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, T.Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve Asya Finans Kurumu aracılığıyla sigortalıların banka şubelerine gitmeden evlerinden, işyerlerinden veya herhangi bir internet erişim noktasından internet, ATM veya telefon bankacılığı yoluyla primlerini ödeyebilmelerinin sağlandığı bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını önemle rica ederim.


Saygılarımla,


Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter