SSK SAĞLIK İŞLERİ İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN!  (01-01-2006)
İade Reçetelerin Teslim Alınması ve Teslim Edilmesi

  Müdürlüğümüze iade edilen reçetelerde dikkat edilmesi gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir:

 • İade reçeteleri Müdürlüğümüzden iadeli taahhütlü posta ile ilgili eczanelere gönderilecektir.

 • İade reçeteleri eline geçen eczacı, provizyonda yapılacak düzeltmeleri (doz düzeltmesi) provizyon sisteminde yapacak, iade tutanağında yazan iade gerekçelerini düzeltmeye çalışacak, provizyon sisteminden "KESİNLEŞTİR" işlemini yaparak listesini yazdıracaktır.

 • Reçete ve ekleri ile birlikte provizyondaki "KESİNLEŞTİR" listesini bir zarfa koyarak yeni bir evrak numarası ile Müdürlüğümüze diğer reçete kolilerinden ayrı olarak aşağıda linki verilen dilekçe örneği ile teslim edecektir.

 • Evrakın takibi provizyon sistemindeki faturanın kayıtlı olduğu evrak numarası ile yapılacaktır.

 • İade dönüşü reçete dilekçesi 3 nüsha halinde düzenlenecektir:
  • 1. nüsha zarf içine konacak,
  • 2. nüsha zarf üzerine yapıştırılacak,
  • 3. nüsha zarfın üzerine ataçlanarak, teslim edilecektir.
       İade dönüşü reçete dilekçesi örneğini indirmek için buraya tıklayınız