Lamictal DC 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, Çözünür Çiğneme Tableti isimli preparatlar !  (01-01-2006)
34.A.00.10693

Ankara,19.10.2005


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce Birliğimize gönderilen 12.10.2005 tarih 21049 sayılı yazı ile; T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 06.10.2005 tarih 049837 sayılı yazısı gereğince, Glaxo Smith Kline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.’nin ithal ruhsatına sahip olduğu “Lamotrigine” etkin maddesini içeren “Lamictal DC 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, Çözünür Çiğneme Tableti” isimli preparatların özellikle depresif epizodların yoğun olduğu duygu durumu bozukluklarında, yeni atakların önlenmesinde profilaktik amaçla kullanım endikasyonunun uygun bulunduğu bildirilmektedir.

Bundan böyle yapılacak işlemlere esas teşkil etmek üzere, belirtilen yeni endikasyonun değerlendirmeye alınması konusunda bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,
Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter