BAĞ-KUR'dan Radyoopak ve Avandia Hakkında !  (01-01-2006)
34.A.00.011010

Ankara,24.10.2005
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NABağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın Bağ-Kur İl Müdürlükleri’ne gönderdiği 18.10.2005 tarih 3818 sayılı yazıda; 13.04.2005 tarih 1737 sayılı Talimat’ın 2.Maddesinin “b” ve “c” bentlerinde radyoopak maddeler için düzenlenen reçetelere ait uygulamalara ilişkin hususların bildirildiği; söz konusu Talimat’ta bu ilaçları ihtiva eden reçetelerde “Hastanemizde Yoktur” kaşesi aranmasına ilişkin bir hüküm yer almadığından, Bağ-Kur tarafından yapılan kontrol işlemi sırasında söz konusu kaşenin aranmayacağı bildirilmektedir.

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği 18.10.2005 tarih 3817 sayılı yazıda ise Glaxo Smith Kline İlaçları San.ve Tic.A.Ş. tarafından piyasaya sunulan oral antidiyabetik preparat Avandia’nın onaylı endikasyonunun Tip 2 Diyabet (insüline bağlı olmayan diabetes mellitus) tedavisi olduğu, reçetelerin teşhis kısmında sadece “Diabetes Mellitus (DM)” olarak belirtilmiş olması halinde de bedelinin Bağ-Kur tarafından karşılanabildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.Saygılarımla,

Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter