SSK'DAN İLAÇ MUAFİYET RAPORLARI ve ENJEKTÖR BEDELLERİ HAKKINDA GENELGE !  (01-01-2006)

34.A.00.011070

ANKARA,31.10.2005
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,
T.C Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç Eczacılık Daire Başkanlığı’nın Birliğimize gönderdiği 26.10.2005 tarihli yazı ile; “İlaç Muafiyet Raporları” konulu 06.10.2005 tarih 61127 sayılı Genelge ve “Enjektör Bedelleri” konulu 11.10.2005 tarih 61771 sayılı Genelge gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve anılan Genelgelerin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter


Eki: 2

ÖA

[Ek dosya için tıklayınız...]