Sosyal güvenlik kuruluşlarının tek tip protokolle ilaç almaları konusunda yapılan çalışmalar ...  (01-01-2006)

34.A.00.011273

Ankara,09.11.2005BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Sosyal güvenlik kuruluşlarının aynı kurallarla ilaç almaları (tek tip protokol) çalışmaları sürecinde hazırlanan talimat taslağı 11.10.2005 tarihinde Birliğimize ulaşmış, 14.10.2005 tarih 34.A.00.10609 sayılı yazımızla incelenmesi ve oluşacak görüşlerin Birliğimize aktarılması için Bölge Eczacı Odalarımıza gönderilmiştir.

Birliğimizce oluşturulan çalışma grubu, Bölge Eczacı Odalarından gelen görüşleri de dikkate alarak talimat taslağını değerlendirmiş ve oluşturulan öneri ve değişiklikler 21 Ekim 2005 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda yetkililere açıklanmıştır. Sözlü olarak yapılan görüşmelerde Birliğimiz görüşleri yazılı olarak yetkili makamlara teslim edilmiştir. Söz konusu toplantıda yazılı ve sözlü olarak sunulan Birliğimiz görüşleri Ek’te gönderilmekte olup, açık renkle işaretlenen bölümler Talimattaki yenilikleri, koyu renkle işaretlenen bölümler ise Birliğimizin önerilerini işaret etmektedir. Talimat taslağı hakkındaki görüşme ve Birliğimizin girişimleri devam etmekte olup, gelişmeler tarafınıza aktarılacaktır.

Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla,Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter
STÇ/BA

[Ek dosya için tıklayınız...]