KONSOLİDE BÜTÇE’YE TABİ REÇETELERİN EMEKLİ SANDIĞI PROVİZYON SİSTEMİNDEN GİRİLMESİ KONUSUNDA:...  (01-01-2006)

          Sadece banka hesaplarımıza Aydın-Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü’nce yatırılan ve önceki ilgili haberimizde ek dosya ile belirtilen Emekli Sandığı kurum kodu bulunan birimlerin provizyon sistemi değiştirilmiştir. Listede kodu bulunmayan birimler bu sisteme daha sonra geçecektir. Yani ödeneği mal müdürlüklerince karşılanan kurumlar henüz bu sisteme dahil edilmemiştir.

            Önümüzdeki ay Emekli Sandığı provizyon sisteminden girilecek bu kurumların faturaları 30 Kasım 2005 tarihinde kesilecek ve 1 Aralık 2005'de  teslim edilecektir.

            İlgili tüm eczacılarımıza duyurulur.