YURTDIŞINDAN İLAÇ TEMİNİ HK...  (01-01-2006)

34.A.00.011437


Ankara,25.11.2005BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında 3 Aralık 1996 tarihinde yapılan protokol ile hastanın tedavisi için hekim tarafından gerekli görülen ve reçeteye yazılan ancak ülkemizde ruhsatlı olmayan ya da ruhsatlı olduğu halde çeşitli nedenlerle üretimi veya ithalatı yapılamayan ve Sağlık Bakanlığı’nca onaylanan reçetelerdeki ilaçlar Birliğimiz tarafından kişisel tedavide kullanılmak üzere yurtdışından temin edilerek ve hastalara veya yakınlarına ulaştırılmaktadır.

Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Sigortalar Kurumu arasında, SSK sağlık yardımından yararlanan hastaların tedavilerinde gerekli görülen ilaçların Birliğimiz tarafından yurtdışından temin edilmesi için 18 Kasım 2005 tarihinde Protokol imzalanmıştır.

Protokol uyarınca yurtdışından ilaç getirtmek isteyen SSK hak sahiplerinin Sigorta İşleri İl Müdürlüklerine ve Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine yönlendirilmesini rica ederim.


Saygılarımla,


Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter


BA