SSK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE YAPILAN ZİYARET SONUCUNDA...  (01-01-2006)

30.11.2005 tarihinde Aydın Eczacı Odası Yönetim Kurulunun SSK İzmir Bölge Müdürlüğü Sağlık İşleri’ne yaptığı  ziyareti sonucunda :

 2004 yılından kalmış ve bugüne kadar ödemesi yapılmamış olan  faturaların  işlemlerinin bittiği Sigorta  İl Müdürlüğünden dekont beklenmekte olduğu ve ödemelerin  en kısa sürede muhasebe tarafından yapılacağı bildirildi.

 Önümüzdeki aydan itibaren isteyen eczacı yine eskisi gibi 15 günlük periyotlarda fatura kesebilecektir. (Ayda 2 defa teslim edilebilecektir)

 Klasör uygulamasının bir ay daha ertelenmesi için görüşmeler olumsuz neticelenmiştir. 1 Aralık tarihi itibarıyle arşivlemeyle ilgili genelgenin uygulanması şart olduğundan teslim edilecek reçetelerin mutlaka klasörle düzenlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu dönem teslim edilecek reçeteleri klasörsüz gönderenleri iade    edeceklerini söylemişlerdir. Odamız uygun fiyatta klasör (1,250 YTL) temini için girişimde bulunmuş olup  pazartesi günü klasörler odamızdan temin edilebilecektir.

            KLASÖR UYGULAMASI:

             Ssk reçeteleri grup grup(çalışan sigortalı,ailesi,emekli sigortalı,ailesi,muaf,kurum personeli ve yurtdışı ayrı ayrı klasörlenecek olup yurtdışı sigortalılarına ait klasörler diğerlerinden ayrı bir poşette olmak suretiyle)ayrılacaktır. İlgili reçete tipinin en başına ise dilekçe(bilgisayar çıktısı), fatura, fatura nüshası, reçete icmali klasöre takılacaktır.

Reçete sayısı az ise çok karışık olmayacak şekilde karton ayraç takılarak bir diğer grup reçete takılabilir. Toplam kaç adet klasör varsa klasör ön yüz kapağına numara verilecektir.

Örneğin 5 adet klasörü olan bir eczane 5/1 , 5/2 , 5/3 , 5/4 , 5/5 gibi numaralandıracaktır. Her klasöre yeşil SSK etiketi yapıştırılacak ve etikette de bu klasör numaraları belirtilecektir.

             Tüm klasörler büyük torbalara konulup üzerine serbest olarak bilgisayar çıktısı dilekçe , SSK prim borcu yoktur yazısı fotokopisi(6 ayda bir alınan) ve önceki ayın SSK ödeme makbuzu ilave edilecektir.  Torbaların üzerine de bir adet yeşil SSK etiketi yapıştırılacaktır.

             Mevzuat gereği nedeniyle uygulanacak külfetli çalışmalarda tüm eczacılara kolaylıklar diliyoruz.