AYDIN DEVLET HASTANESİ REÇETELERİ HAKKINDA...  (01-01-2006)

      Aydın Devlet Hastanesi Eczacısı tarafından Odamıza yapılan  duyuruda;

      Evrakları bekleyen  eczanelerin olduğu ve bu evrakların eczacı tarafından takip edilerek gerekli eksikliklerin tamamlanması ve bir an önce mutemetliğe teslimi gerekmektedir.

       Sistem değişikliği nedeniyle ilgili eczacılara önemle duyurulur.