MALİYE BAKANLIĞI GENELGESİ İLE....  (01-01-2006)

MALİYE BAKANLIĞI GENELGESİ İLE
EK-2/D BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ'NDE
DÜZENLEMELER YAPILDI

34.A.00.011651


Ankara, 08.12.2005BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,
T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 07.12.2005 tarih 25970 Genelge ile, bazı ilaçların piyasada ulaşılabilme imkanlarının kısıtlılığı yanında, eşdeğer ilaç uygulamalarında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi, yeni ruhsat ve satış izni almış ilaçların zaruri hallerde bir an önce tedavide kullanılabilmesi ve listelerdeki teknik hataların düzeltilmesi maksadıyla 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı eki EK-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde bazı değişiklikler yapıldığı bildirilmektedir.
Buna göre,
1. Talimatın eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer alan ilaçlardan bu Genelgenin eki (EK-1) listede yer alan ilaçlar, anılan listeden çıkartılmıştır.

2. Talimat eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer alan ilaçlarla ilgili gerekli düzeltmeler yapılmış ve bu Genelgenin eki (EK-2) listede gösterilmiştir.

3. Bu Genelgenin eki (EK-3) listede yer alan ilaçlar, Talimat eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-2/D) ilave edilmiştir.

İlgili düzenlemeler 09.12.2005 tarihinden itibaren geçerli olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.Saygılarımla,

Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter

Eki 1) Genelge Metni
2) Genelge Eki Listeler (3)
BA

[Ek dosya için tıklayınız...]