Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği - Karşılaştırmalı Tablo Hakkında  (22-10-2017)

Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği - Karşılaştırmalı Tablo Hakkında

 

21 Ekim 2017 tarih ve 30217 sayılı Resmi Gazete’de Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği yayımlanmış olup, yönetmeliğin 29 ncu maddesi aşağıdaki şekildedir;

“MADDE 29 – (1) 27/4/2013 tarihli ve 28630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin İmalathaneleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır”

Yeni yayımlanan yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan,  27.04.2013 tarihli ve 28630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin İmalathaneleri Hakkında Yönetmelik arasındaki farklara yönelik karşılaştırmalı tablo ekte yer almaktadır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.

21 Ekim 2017 tarihli Yönetmelik metni için tıklayınız.