Yargıtay ve Danıştay Sözleşme Formları Hakkında  (07-03-2018)
     Değerli Meslektaşlarımız;
   
    24/12/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı KHK ile Yargıtay ve Danıştay kanunlarına eklenen ibareler gereğince,
 
   - 28.02.2018 tarihinde T.C. Yargıtay Başkanlığı ile Birliğimiz arasında "Yargıtay Meslek Mensupları Ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Fertlerinin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" ve
 
  - 02.03.2018 tarihinde T.C.Danıştay Başkanlığı ile Birliğimiz arasında, "Danıştay Meslek Mensupları Ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Fertlerinin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" imzalanmıştır.
 
  Sözleşme satış fiyatı 50 TL olarak belirlenmiş olup; bu Kurumlarla sözleşme yapmak isteyen üyelerimizin 14/03/2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza bildirmeleri önemle rica olunur.