TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


TEB Yardımlaşma Sandığı Kredi Limitleri ve Faiz Oranları Güncellendi

TEB Yardımlaşma Sandığı Kredi Limitleri ve Faiz Oranları Güncellendi

43.A.00/2173

01/02/2022

 

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

Ekonomik koşullar ve ihtiyaçların artışı göz önünde bulundurularak, Sandık üyesi meslektaşlarımızı rahatlatmak amacıyla Yardımlaşma Sandığımızın da olanakları değerlendirilmiş ve Yardımlaşma Sandığımızca kullandırılan kredilerin tümünün limitleri günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmiştir.

Aynı zamanda üyelerimize Sandığımızca kullandırılan kredi faiz oranları da iniş yönünde revize edilmiştir. T. İş Bankası tarafından kullandırılacak olan kredilerin kredi kullandırım aylık faiz oranı, ödemeleri 12 ay ve daha az vadeli krediler için % 1,96; ödemeleri 12 aydan fazla vadeli krediler için %2,09 olarak 2 ayrı faiz oranı olarak güncellenmiştir.

Meslektaşlarımıza daha fazla destek olabilmek amacıyla Eczane İşletme Kredisinde ve eczanesi olmayan meslektaşlarımızın kullandığı Sosyal Yardım Kredilerinde 3 ay ödemesiz kredi ödeme seçenekleri devam etmektedir.

Talep edilen krediler, Türkiye İş Bankası aracılığıyla kullandırılacaktır.

Bankaya iletilen kredi kullandırım talimatının süresi, 1 ay olup; 1 ay içinde kullanılmayan krediler değerlendirilmeyecektir.

Üyelerimize kullandırılan kredi işlemlerinde hiçbir isim altında masraf alınmayacaktır.

Kredi ödeme tablosuna göre sadece ödeme gününe bağlı olarak küçük değişiklikler olabilir.

Kredi talebinde bulunan üyelerimizin kendilerine ve kefillerine ait aşağıda bildirilen evrakları bankaya ulaştırmaları halinde kredilerinin tahsis süreci hızlanacaktır.

Kredi limitleri ve faiz oranları 31.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredi limit ve faiz oranlarını içeren tablomuz ektedir. Kredi kullanacak üye meslektaşımız ve kefil olacak meslektaşlarımızın aidat ve belge eksiklerinin tamamlatılması, kredi talep formlarının asılları birlikte Oda onay yazınızın Sandığımıza ulaştırılması için gereğini, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

 

 

Uzm.Ecz.Tahir Özelçi
Sayman

 

 

Kredi talebinde bulunan borçlu ve kefil üyemizin bankaya teslim etmesi gereken evrakları;

a. Nüfus Cüzdanı,
b. İmza Sirküleri,
c. Son 2 tam yıl sonu Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve bulunulan yılın son dönem Geçici Vergi Beyannamesi,
d. Vergi Levhası, e. Banka sorgularında ödenmemiş bir kayıt (çek/senet/haciz/kredi ve kart gecikmesi vb.) varsa ödendi belgeleri,
f. Üyesi bulunduğunuz Eczacı Odası'ndan alınan borçlu ve kefil üyemiz için Oda Kayıt belgesi


İş Bankası Kredi Ödeme Tablosu için tıklayınız.

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI