TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


TONSİLİT VE FARENJİT TEŞHİSLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

          KURUMLAR İLE YAPILAN SON GÖRÜŞME NETİCESİNDE:

ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI:

         SSK ‘DA

 Tonsilit,farenjit,bakteriyel farenjit ya da tonsilofarenjit teşhisleri ile penisilin,          penisilin türevleri(kombine preparatları hariç) eritromisin ve 1. kuşak sefalosporin haricinde antibiyotik yazılması için kültür-antibiyogram sonucu istenir.

   Eğer tonsilit, farenjit,bakteriyel farenjit ya da tonsilofarenjit teşhisleri ile bu gruplar dışında bulunan   bir antibiyotik yazılmış  ve kültür antibiyogram sonucu da yok ise reçetede mutlaka  (sinüzit ya da otitis media) teşhisleri aranmalıdır.

       EMEKLİ SANDIĞI’NDA 

 Tonsilit,farenjit,bakteriyel farenjit teşhisleri ile penisilin,penisilin türevleri (kombine preparatları hariç) eritromisin  ve 1. kuşak sefalosporin haricinde antibiyotik yazılması için kültür antibiyogram sonucu istenir.

 Tonsilofarenjit teşhisi için emekli sandığında bir kısıtlama bulunmamaktadır.

 Eğer tonsilit,farenjit ya da bakteriyel farenjit teşhisleri ile bu gruplar dışında bulunan bir antibiyotik yazılmış ve kültür antibiyogram sonucu da yok  ise reçetede mutlaka (sinüzit  yada otitis media) teşhisleri  aranmalıdır.

       BAĞ-KUR’DA

  Tonsilit ve farenjit teşhisleri ile penisilin,penisilin türevleri(kombine preparatlar hariç) eritromisin ve 1.kuşak sefalosporin haricinde antibiyotik yazılması için kültür antibiyogram sonucu istenir.

 Tonsilofarenjit ya da bakteriyel farenjit teşhisleri için bir kısıtlama bulunmamaktadır.

 Eğer tonsilit ve farenjit teşhisi ile  bu gruplar dışında bulunan bir antibiyotik yazılmış ise  ve kültür antibiyogram  sonucu da yoksa mutlaka reçetede (sinüzit ya da otitis media) teşhisleri eklenmiş olmalıdır.

 

 

 

 

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI