TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


OKUNAKSIZ REÇETELER

 

                           SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE

                                                                                         AYDIN

 

Konu:  Okunaksız yazılan ilaç reçetelerinin halk sağlığı ve eczacılar üzerindeki olumsuz etkileri

 Sayı:

            Resmi yada özel yazılan okunaksız ilaç reçeteleri eczacı ve hastaları son derece sakıncalı bir pozisyona sokmaktadır. Gerek yoğun iş temposu nedeniyle gerek dikkatsizlik nedeniyle bazı hekimlerin reçeteleri yazarken okunaksız el yazıları nedeniyle farklı farmasötik ürünler hastalara verilebilmektedir. Okunamayan reçetelerle karşılaşan eczacılar hekimleri telefonla arayarak hatırlayabildikleri ölçüde soruna çözüm bulmaya çalışmaktadırlar. Bu durum eczacıyı zor durumda bırakmakta ve aynı zamanda hasta üzerinde de yanlış ilaç verildiği endişesi de yaratabilmektedir. Biz eczacılar bu gibi durumlarda genellikle hastanın hastalığına ve şikayetlerine göre reçetedeki bu karalamaları tahmin etmeye de çalışmaktayız. Hemen hemen her gün birçok eczacı sıklıkla bu tür olayları yaşamaktadır.

            Okunaksız reçeteler nedeniyle eczacıların mağduriyeti de söz konusu olabilmektedir. Resmi reçete kontrol birimlerindeki eczacıların da bu okunaksız reçetelere farklı yorumlar ve benzetmeler getirerek yanlış farmasötik ürün verilmesi kapsamında değerlendirerek eczacılara uyarılar göndermektedirler. Bu yılki resmi kurum antlaşmasına göre 1 yıl içerisinde 3. defa uyarılan eczacının kurum antlaşması fesh edilmektedir. Her zaman ek taraflı olarak bu konuda eczacıların cezalandırılması fevkalade antidemokratik bir durum arz etmektedir. Esas uyarılması ve uyarılmalara dikkat etmeyerek eylemlerine devam eden hekimlerdir. Bu konunun en önemli kısmı öncelikle yanlış ilaç verilebilmesidir. Eczacılar uyarılmakta ve resmi kurum antlaşmaları fesh edilerek cezalandırılmakta fakat hekimlere ise hiçbir uyarı getirilmemektedir.

            Bir diğer husus artık eczanelerin SSK Provizyon Sistemlerinde reçetelerdeki teşhislere göre bazı ilaçlar ödenmekte yada ödenmemektedir. Her ne kadar kodlu teşhis listeleri yayınlansa ve düzenlemeler yapılmaya çalışılsa bile birçok hekim eski el alışkanlıkları nedeniyle çeşitli kısaltmalarla teşhis yazmaktadırlar. Sadece kod yazılması da talimatlara aykırı olup okunaklı ve tıbbi literatürde belirlenmiş teşhisler kabul edilmektedir. Bunun yanında bazı hekimler resmi kurumların bu talimatlarına ve reçete yazım koşullarına tepki göstererek talimata uygun olmayan reçeteler yazmaktadırlar. Bu durumda biz eczacılar hasta ile karşı karşıya kalıp, ilacını vermiyor pozisyonuna düşüyoruz. Hekimlerce talimatlara bu şekilde tepki gösterilmesi de anlamsızdır. Türk Tabipler Birliği ve Türk Eczacıları Birliği’nin yetkililerinin talimatlar hazırlanırken söz sahibi olmayarak talimatlar yayınlandıktan sonra sadece görüş istenmesi neticesinde her yıl aynı paradoks yaşanmaktadır.

            Yazımız ekinde çeşitli kurumların bazı eczacılarımıza bu tür yanlışlıklar nedeniyle verdiği uyarılar ve bazı okunaksız hekim reçetelerinden örneklemeler bulunmaktadır. Bu konuda çok ivedi ve ciddi çalışmaların Sağlık Bakanlığı nezdinde yapılması ve sorunun çözümüne yönelik çalışmaların yapılması için gereken çabanın sarf edilmesi gereğini saygılarımızla arz ederiz.

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI