TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


YENİ FORMAT RAPORLAR

                                                                                                                                 17/08/2006

                                               ………….HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ’NE,

                                                                                                                                

                                                           ÇOK İVEDİ VE ÇOK ÖNEMLİ:

Konu: Sağlık Kurulu Raporlarının Yeni Uygulanacak Formatı hakkında:

Sayı  :2006/1472

            T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün  26.06.2006 tarihinde 81 İl Valiliğine göndermiş olduğu genelgede “İlaç Kullanımı ve İlaç Katılım Payından Muaf İlaç Raporu (Ek-1)” formlarının kullanılacağı; bu formattaki Rapor örneğine Sağlık Kuruluşlarının aynen riayet etmeleri gerektiği, formatta yer alan tüm alanların da eksiksiz doldurulması gerektiği açıkça ifade edilmektedir. Bu rapor örneklerinde TC Kimlik No bilgisinin yer alması sebebiyle fotograf ilavesi de kaldırılmıştır.

            Aydın Bağ-Kur İl Müdürlüğü ve Emekli Sandığı İzmir Bölge Müdürlüğü reçete kontrol birimi yetkililerinin Bakanlığın göndermiş olduğu bu formattaki raporları aynen kabul edecekleri bildirilmiştir. (Fotografsız ve aynen rapor formatı uygulanarak)

            SSK İzmir Sağlık İşleri Müdürlüğü Reçete Kontrol Birimi Yetkilileri ise Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 06.10.2005 tarihli XVII-9 Ek Genelgesi 3-c maddesine istinaden Sağlık Kurulu Raporlarında 15 yaşın üzerindeki hastalarda mutlaka resim bulunacağı, tüm hanelerin eksiksiz olarak düzenlenmiş ve kesinlikle el yazısı ile yazılmayacağı belirtilmiş olduğundan dolayı fotografsız raporları kabul etmeyeceklerini bildirmişlerdir.

            Resmi Kurumların ilgili genelgeleri ektedir.

            Bu konuda Biriminizden çıkartılan Sağlık Kurulu Raporlarının, Resmi Kurum Geri Ödeme Kurullarının isteği doğrultusunda bu formata uygun ve kurum farklılıkları gözetilerek çıkartılması, hastaların mağduriyetine sebebiyet verilmemesi konusunda bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Ekler:

T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

26.06.2006*12289 tarihli 2006/74 No’lu Genelgesi

Ek-1:İlaç Kullanım ve Muafiyet Raporu Örneği

T.C. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü

06.10.2005 tarihli XVII-9 Ek Genelgesi

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI